Dân tộc Khơ mú - Nghệ An

09-11-2022, 16:51

Độc tấu th'roông
Biểu diễn: Cụt Minh Quang
Dân tộc Khơ mú, xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

Để xem được đầy đủ  hơn xin mời các bạn xem link sau: https://vienamnhac.vn/xuat-ban/%C4%91ia-nhac/am-nhac-dan-gian-cac-dan-toc-tinh-nghe-an

Thêm một trao đổi