Dân tộc Kinh - Cà Mau

17-02-2023, 07:36

Hòa tấu dàn nhạc: Đoản khúc Lam Giang

Sáng tác: Văn Giỏi
Trình diễn: Tập thể nghệ nhân
Dân tộc Kinh, xã Trí Lực,  huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau 

Để xem được đầy đủ  hơn xin mời các bạn xem link sau: https://vienamnhac.vn/xuat-ban/%C4%91ia-nhac/am-nhac-tai-tu-tinh-ca-mau

Thêm một trao đổi