Dàn nhạc

 • Dàn nhạc Tuồng
  Sân khấu Tuồng với các vở diễn bi kịch bạo liệt thể hiện các vai hùng của tư tưởng...
 • Dàn nhạc Hầu Bóng
  Hầu bóng là nghi lễ nhập hồn của các vị Thánh Tứ Phủ vào thân xác người làm Đồng...
 • Dàn Chinh chiêng
  Ching, chiêng là tên gọi một nhạc cụ tự thân vang được sử dụng hết sức rộng rãi ở hầu khắp...
 • Dàn nhạc sân khấu Rôbǎm
  Dàn nhạc sân khấu Rôbǎm của người Khơme Nam Bộ chỉ có hai họ nhạc cụ là nhạc cụ hơi và nhạc cụ gõ...
 • Dàn nhạc Chǎm Ninh Thuận
  Kèn Xaranai, đàn vĩ kéo Ka Nhi, trống vỗ Paranưng, trống gõ vỗ Ghì nằng là những nhạc cụ dùng rất phổ biến ở người Chǎm Ninh Thuận...
 • Dàn nhạc huyền cung đình
  Xuất hiện vào nǎm Minh mạng thứ 19 (1838), dàn nhạc huyền thường được sử dụng trong tế lễ...
 • Dàn Đại nhạc Cung đình
  Là dàn nhạc có quy mô lớn của dân tộc Việt, chỉ được dùng khi có sự hiện diện của Vua trong các Đại lễ: lễ Đại triều, lễ Vạn thọ...