banner_xuatban

TÁC PHẨM GIAO HƯỞNG VIỆT NAM - TRĂM SÔNG ĐỔ VỀ BIỂN ĐÔNG

Tác giả : Trần Ngọc Xương
Nhà xuất bản : Viện Âm nhạc - Nhà xuất bản Văn hóa dân tộc
Năm xuất bản : 2007

- Tổng phổ bản giao hưởng “Trăm sông đổ về biển Đông”.
- Tác phẩm hoàn thành năm 1975, có cấu trúc 03 chương với tên chương III chính là tên của tác phẩm.
- Đây là tác phẩm được Hội Nhạc sĩ Việt Nam trao tặng giải Đặc biệt năm 1994.