banner_xuatban

TÁC PHẨM GIAO HƯỞNG VIỆT NAM - MIỀN NAM TUYẾN ĐẦU

Tác giả : Chu Minh
Nhà xuất bản : Viện Âm nhạc - Nhà xuất bản Văn hóa dân tộc
Năm xuất bản : 2009

Tổng phổ của tác phẩm tổ khúc giao hưởng “Miền Nam tuyến đầu”.
- Tác phẩm được hoàn thành năm 1965, công diễn lần đầu tại Bắc Kinh, sau đó được Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam, Dàn nhạc Giao hưởng Nhạc viện Hà Nội và Dàn nhạc Giao hưởng Hàn lâm của Novosibirsk trình diễn.
- Tác phẩm có ba chương, mỗi chương có thể biểu diễn độc lập riêng biệt nhưng khi ghép cả ba chương vẫn có sự gắn kết trong một nội dung chung