banner_xuatban

TÁC PHẨM GIAO HƯỞNG VIỆT NAM - GIẢI PHÓNG ĐIỆN BIÊN

Tác giả : Hoàng Đạm
Nhà xuất bản : Viện Âm nhạc - Nhà xuất bản Văn hóa dân tộc
Năm xuất bản : 2007

- Tổng phổ bản giao hưởng thơ “Giải phóng Điện Biên”.
- Tác phẩm được hoàn thành năm 1961.
- Trong tác phẩm, tác giả đã sử dụng những nét nhạc quen thuộc của những bài ca Cách mạng nổi tiếng viết về Điện Biên Phủ được đông đảo quần chúng yêu thích. Màu sắc dân tộc được thể hiện rõ trong nhiều nhân tố của tác phẩm như: giai điệu, hoà thanh, phối khí, nét nhạc bắc cầu…