banner_xuatban

TÁC PHẨM GIAO HƯỞNG VIỆT NAM - CÔN ĐẢO

Tác giả : Hoàng Hà
Nhà xuất bản : Viện Âm nhạc - Nhà xuất bản Văn hóa dân tộc
Năm xuất bản : 2006

- Tổng phổ tác phẩm giao hưởng hợp xướng “Côn Đảo”.
- Tác phẩm gồm 04 chương, có sự kết hợp các nhạc cụ dân tộc Việt Nam và dàn hợp xướng đầy đủ các giọng… nhằm tạo dựng một hình ảnh Côn Đảo lịch sử gắn liền với những bước đi thăng trầm của dân tộc.