banner_xuatban

TÁC PHẨM GIAO HƯỞNG VIỆT NAM - CHIẾN THẮNG

Tác giả : Doãn Nho
Nhà xuất bản : Viện Âm nhạc - Nhà xuất bản Văn hóa dân tộc
Năm xuất bản : 2011

- Tổng phổ tác phẩm liên khúc giao hưởng “Chiến thắng”.
- Tác phẩm gồm 3 chương, với nội dung ca ngợi dân tộc Việt đã vượt qua cuộc chiến tranh chống quân xâm lược, giành chiến thắng cuối cùng và thống nhất Tổ quốc.