banner_xuatban

TÁC PHẨM GIAO HƯỞNG VIỆT NAM - BẢN GIAO HƯỞNG KHÔNG ĐỀ

Tác giả : Đàm Linh
Nhà xuất bản : Viện Âm nhạc - Nhà xuất bản Văn hóa dân tộc
Năm xuất bản : 2009

- Tổng phổ “Bản giao hưởng không đề”.
- Đây là tác phẩm khí nhạc được tác giả áp dụng phương pháp sáng tác Dodécaphonisme, trên cơ sở phủ nhận hoàn toàn mối quan hệ điệu tính của các âm thanh, khẳng định giá trị tuyệt đối của từng âm trong 12 bán cung (cromatic), không có sự khác nhau về âm ổn định, âm không ổn định, không có chủ âm.
- Ở tác phẩm này, tổng phổ không có gạch nhịp, hoàn toàn để chỉ huy và diễn viên tự do diễn tấu theo cảm nhận, tuy nhiên trong tổng phổ vẫn ghi những ký hiệu theo cách ghi hàng dọc để các bè phối hợp theo ý đồ của tác giả.
- Tác phẩm được giới chuyên môn đánh giá là “kén khán giả”. Phải là người có trình độ am hiểu về âm nhạc giao hưởng, thường xuyên tiếp xúc với các khuynh hướng sáng tác âm nhạc hiện đại mới có thể hiểu được tác phẩm này.