banner_xuatban

Kỷ niệm 70 năm thành lập Viện Âm Nhạc (1950 - 2020)

TÁC PHẨM GIAO HƯỞNG VIỆT NAM - ĐỢI CHỜ

Tác giả : Tạ Phước
Nhà xuất bản : Viện Âm nhạc - Nhà xuất bản Văn hóa dân tộc
Năm xuất bản : 2005

- Tổng phổ bản Ouverture “Đợi chờ”.
- Tác phẩm được sáng tác năm 1958, trong bối cảnh đất nước tạm thời bị chia cắt thành hai miền Nam - Bắc. Niềm tin son sắt về một ngày đất nước sẽ được thống nhất, các gia đình được sum họp là nội dung chính của tác phẩm.
- Bản Ouverture cho dàn nhạc giao hưởng hai quản này là tác phẩm ứng dụng hình thức giao hưởng 1 chương đầu tiên của Việt Nam.