banner_xuatban

TÁC PHẨM GIAO HƯỞNG VIỆT NAM - ĐÔ TRƯỞNG

Tác giả : Nguyễn Đình Phúc
Nhà xuất bản : Viện Âm nhạc và Múa
Năm xuất bản : 1995

- Tổng phổ tác phẩm giao hưởng “Đô trưởng”.
- Đây là tác phẩm viết cho dàn nhạc hai quản, được hoàn thành năm 1978 khi tác giả thực tập tại Bungari.
- Bản giao hưởng là một liên khúc Sonate ba chương viết theo truyền thống cổ điển. Tác giả sử dụng chất liệu âm nhạc dân gian và nhiều tiết tấu đảo phách, tô đậm âm hưởng của âm nhạc dân tộc Việt Nam trong tác phẩm.