banner_xuatban

TÁC PHẨM GIAO HƯỞNG VIỆT NAM - ĐẤT NƯỚC

Tác giả : Nguyễn Đức Toàn
Nhà xuất bản : Viện Âm nhạc - Nhà xuất bản Văn hóa dân tộc
Năm xuất bản : 2006

- Tổng phổ Tổ khúc giao hưởng “Đất nước”.
- Tác phẩm được hoàn thành năm 1970, gồm có 03 chương, mỗi chương đều có tiêu đề riêng. - Nội dung tác phẩm đề cập đến đất nước và con người Việt Nam với truyền thống kiên cường, bất khuất trong cuộc chiến giành độc lập, tự do, bảo vệ Tổ quốc.