banner_xuatban

NHẠC KHÍ GÕ TRỐNG ĐẾ TRONG CHÈO TRUYỀN THỐNG

Tác giả : Nguyễn Thị Nhung
Nhà xuất bản : Viện Âm nhạc - Nhà xuất bản Âm nhạc
Năm xuất bản : 1998

Cuốn sách phác họa những nét đặc trưng của nghệ thuật Chèo thể hiện qua hệ thống làn điệu, các nguyên tắc phối hợp của nhạc khí gõ trong những tình huống khác nhau. Cùng với đó là việc giới thiệu các kỹ thuật và khả năng diễn tả của trống đế thông qua 02 vở Chèo truyền thống tiêu biểu là “Quan Âm Thị Kính” và “Kim Nham”.