banner_xuatban

NGÔN NGỮ ÂM NHẠC TRONG CA KHÚC SÀI GÒN 1954 - 1975 QUA NHỮNG BÀI ĐƯỢC SỬ DỤNG HIỆN NAY

Tác giả : Nguyễn Thị Minh Châu
Nhà xuất bản : Viện Âm nhạc và Múa
Năm xuất bản : 1995

Cuốn sách đưa ra những nhận xét đánh giá về ca từ, hình thức, âm vực, giai điệu, hòa thanh, điệu thức, nhịp điệu và tiết tấu trong các ca khúc ở Sài Gòn giai đoạn 1954 - 1975. Tác giả cuốn sách hy vọng rằng theo thời gian, những thị hiếu nhất thời sẽ nhường chỗ cho những giá trị nghệ thuật thực sự cho dù còn nhiều định kiến.