banner_xuatban

Xẩm là Xẩm

18-06-2024, 09:23

ĐẶNG HOÀNH LOAN

TÓM TẮT: Từ góc nhìn của mình, tác giả Đặng Hoành Loan khẳng định Xẩm không phải một sinh hoạt hát rong mà là một loại hình nghệ thuật cổ truyền chuyên nghiệp có tuổi đời ngang hàng với các hình thức nghệ thuật như Chèo trải chiếu, Tuồng cung đình. Xẩm ra đời từ thời Lý - Trần (1010 - 1280), có tục thờ tổ nghề, chế ra đàn bầu, chế ra hệ thống âm nhạc mang phong cách và âm hưởng riêng với nhiều bài Xẩm có nội dung giáo dục nhân cách con người rất nổi trội. Từ khi ra đời và tồn tại đến nay khoảng 1000 năm, trải qua giai đoạn suy tàn từ đầu thế kỷ 20, nghề Xẩm không còn nhưng hiện nay rất nhiều nghệ sĩ đã học và trình diễn các điệu hát Xẩm theo nhiều phong cách khác nhau. Cách làm của họ đang giúp tạo ra lớp khán giả mới cho hát Xẩm, để hát Xẩm tiếp tục tồn tại và đồng hành cùng sự phát triển của xã hội.
TỪ KHÓA: Xẩm, Đặng Hoành Loan

Thêm một trao đổi