banner_xuatban

Những bước chuyển đổi trong dân ca Ví - Dặm Nghệ Tĩnh

09-05-2024, 08:29

ĐẶNG HOÀNH LOAN

TÓM TẮT: Từ lâu nay, việc bảo tồn không gian văn hóa cổ truyền là đề tài gây nhiều tranh cãi trên các diễn đàn văn hóa. Là nhà nghiên cứu và có nhiều đóng góp trong việc bảo tồn nghệ thuật cổ truyền Việt Nam, tác giả Đặng Hoành loan đã nêu trường hợp Dân ca Ví - Dặm như một ví dụ của việc bảo tồn những giá trị nghệ thuật trong môi trường mới và chấp nhận nó là một “quá trình chuyển đổi tất yếu” ở giai đoạn bôi cảnh xã hội hiện nay. Lấy kinh nghiệm từ trường hợp Đờn ca Tài tử và sân khấu Cải lương, tác giả đã đề xuất phân loại Dân ca Ví - Dặm theo tiêu chí của hai loại hình nghệ thuật để có chiến lược và đầu tư chính xác cho di sản này.
TỪ KHÓA: Ví- Dặm, bảo tồn, âm nhạc cổ truyền, Đặng Hoành Loan

Nếu bạn muốn tìm hiểu chi tiết hơn xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ : Vimproduct@vienamnhac.vn

Thêm một trao đổi