banner_xuatban

Hướng tới tác phẩm để đời

14-05-2024, 08:18

NGUYỄN THỊ MINH CHÂU

TÓM TẮT: Sở hữu tác phẩm để đời với tính nhân văn và giá trị nghệ thuật cao không chỉ là sự ước ao, hướng tới của một cá nhân sáng tạo mà còn là của cả một quôc gia, dân tộc. Đôi với tác giả Nguyễn Thị Minh Châu, một tác phẩm để đời phải có giá trị thẩm mỹ nghệ thuật đôi với nhiều người ở các lứa tuổi khác nhau, nhiều dân tộc và thời đại khác nhau. Muôn tạo nên một tác phẩm để đời, ngoài tài năng và cảm xúc của người sáng tạo còn rất cần tới một môi trường dung dưỡng lý tưởng. Môi trường ấy cần có một nền giáo dục nhân văn, khơi gợi và khích lệ trí tưởng tượng, tôn trọng và phát huy sức sáng tạo cá nhân để người sáng tạo có trách nhiệm hơn, càng cô vươn tới gần hơn những giá trị nghệ thuật đích thực.

TỪ KHÓA: Tác phẩm để đời, Nguyễn Thị Minh Châu

Nếu bạn muốn tìm hiểu chi tiết hơn xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ : Vimproduct@vienamnhac.vn

Thêm một trao đổi