banner_xuatban

Cải tiến đàn tranh … bắt đầu từ đâu?

18-06-2024, 09:20

NGUYỄN THỊ MỸ LIÊM

TÓM TẮT: Từ khi được sinh ra cho đến khi hiện hữu như ngày nay, bất cứ nhạc khí nào cũng trải qua rất nhiều lần cải tiến, thay đổi. Trong bài viết, tác giả nêu ra rằng điều kiện, yêu cầu cải tiến đàn tranh nói riêng và nhạc khí nói chung đã được bắt đầu từ sự sáng tạo của nghệ thuật diễn tấu, từ tác phẩm âm nhạc. Điều đó có nghĩa là song hành với sự phát triển, cải tiến nhạc khí là sự xuất hiện của các tác phẩm âm nhạc và ngược lại, nhạc khí được cải tiến là để phục vụ cho sự sáng tạo các tác phẩm âm nhạc, thể hiện sự phát triển của nền âm nhạc…
TỪ KHÓA: Đàn tranh, cải tiến, Nguyễn Thị Mỹ Liêm.

Thêm một trao đổi