banner_xuatban

150 LÀN ĐIỆU CHÈO CỔ

Tác giả : Bùi Đức Hạnh
Nhà xuất bản : Viện Âm nhạc - Nhà xuất bản Văn hóa dân tộc
Năm xuất bản : 2006

- Bản phổ và lời thơ của 150 làn điệu Chèo cổ do các nghệ nhân Chèo gạo cội trình diễn được ký âm dưới dạng lòng bản…
- Các bài bản được sắp xếp trình bày theo hệ thống làn điệu và có kèm theo những chú giải chi tiết.