banner_xuatban

Những trích đoạn ca hát chọn lọc trong sân khấu kịch hát dân ca bài chòi Khánh Hòa 2

Nghe trích đoạn

 

 

 

1. Áo tân khoa
Trích: Tấm vóc đại hồng
Biểu diễn: NSƯT Thanh Bình - Bích Vượng

5. K'Ngang
Trích: Mối tình qua tết Li Boong
Biểu diễn: Bích Vượng

2. Hối hận
Trích: Vua hóa hổ
Biểu diễn: NSƯT Hoàng Minh Tâm

6. Khóc Hơ Bia
Trích: Tiếng sấm Tây Nguyên
Biểu diễn: Dũng Tiến

3. Hạnh điên
Trích: Một thời nghiệt ngã
Biểu diễn: NSƯT Thanh Bình

7. Nguyễn Huệ - Ngọc Hân
Trích: Bắc Bình Vương xử án
Biểu diễn: Dũng Tiến - Linh Nhâm - Bích Thuỷ

4. Ông Khương
Trích: Tình anh trong mắt em
Biểu diễn: NSƯT Ngọc Châu - Linh Nhâm

8. Ông Đức - Bà Đức
Trích: Đồng tiền nhân cách
Biểu diễn: NSƯT Ngọc Châu - NSƯT Thanh Bình

 

(CD)