banner_xuatban

Những trích đoạn ca hát chọn lọc trong sân khấu kịch hát dân ca bài chòi Khánh Hòa 1

Nghe trích đoạn

 

 

1. Thoại Khanh tiễn chồng (Trích: Thoại Khanh-Châu Tuấn)
Biểu diễn: Bích Vượng-NSƯT Thanh Bình

5. Lâm mất con (Trích: Đôi dòng sữa mẹ)
Biểu diễn: NSƯT Thanh Bình-Bích Vượng

2. Si Ta (Trích: Si Ta)
Biểu diễn: Linh Nhâm

6. Vinh Hạnh (Trích: Hồn vọng phu)
Biểu diễn: Linh Nhâm-Dũng Tiến

3. Chú Chín tự sự (Trích: ánh lửa trong đêm)
Biểu diễn: NSƯT Ngọc Châu

7. Lê Minh-ánh Nguyệt (Trích: Bắc Bình Vương xử án)
Biểu diễn: Bích Thuỷ-Ngọc Châu

4. An Chinh tự sự (Trích: Giọt đắng nhân tình)
Biểu diễn: Bích Thủy

 

 

(CD)