banner_xuatban

Cầm ca cung lý xưng vô địch


Chầu văn là một loại hình nghệ thuật đặc sắc tham gia trong thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu- một tín ngưỡng dân gian bản địa thành hình từ trong tâm thức cội nguồn và ý thức  bản sắc của người Việt, đã được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại năm 2016.

Hát Chầu văn do Cung Văn thể hiện và được đệm bởi các nhạc cụ do các nhạc công trình tấu. Cơ cấu dàn nhạc phổ biến được sử dụng trong hát Châu văn trước đây gồm có: đàn nguyệt, phách, cảnh, thanh la, trống ban. Khi xưa, các nhạc công có khi dùng thêm cây đàn nhị trung để đệm đỡ cho câu hát. Các nhạc khí khác như sáo trúc, đàn rhập lục, kèn được thêm vào đệm cho Hát Chầu văn ở giai đoạn sau này. Hát Chầu văn là một trong những thể loại nhạc hát cổ truyền Việt Nam có một hệ thống làn điệu phong phú, Bắc, Nam, Quảng, Thượng, Bằng là những hơi chính của Hát Chầu văn.

Một bản văn ca Hầu Thánh thường có cấu trúc 3 phần mang ý nghĩa: a)kể thần tích; ba)cảm thần tích; c)nhập thần tích. Lời Hát Chầu văn sử dụng nhiều thể thơ cổ như tứ tự, ngũ ngôn, tứ tuyệt, hàn luật, song thất lục bá… với nhiều từ ngữ cổ được lưu truyền qua nhiều thế kỷ.

Bộ CD “Cầm ca cung lý xưng vô địch” giới thiệu một số bản Văn hát trong thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tứ phủ ở vùng Bắc bộ, do hai nghệ nhân Lê Bá Cao (Thường Tín - Hà Nội) và Nguyễn Văn Tuất (Ba Đình - Hà Nội) thể hiện. Là những người được kế thừa Tổ nghiệp của gia đình, hai nghệ nhân đã có nhiều công lao đóng góp trong việc giữ gìn nguyên vẹn sắc màu tâm linh của thanh âm tiếng hát Cung Văn truyền thống. Họ đã cùng các đồng môn như Nguyễn Văn Khiêm, Hoàng Trọng Kha, Đoàn Đức Đan, Nguyễn Thị Chảo, Hồng Tịnh Chén, Vũ Ngọc Châu, vv..bảo tồn và quảng bá, lan toả nghệ thuật Hát Văn ở cộng đồng trong cả nước.

“Cầm ca cung lý xưng vô địch” là bảy chữ thêu tặng trên lá cờ được trao cho những người nhận giải trong các cuộc thi Hát Văn thời trước năm 1945, có nghĩa là “Người có nghề hát xướng Cung Văn chuyên nghiệp bậc nhất”.

Bộ CD này được biên tập từ tư liệu thu âm năm 1999 do Viện Âm nhạc kết hợp với nhà dân tộc nhạc học Patrick Kersalé (thu thanh), Tiến sĩ dân tộc nhạc học Claire Chauvet và nhà nghiên cứu văn hoá Đàm Quang Minh thực hiện.

Để xem được đầy đủ  hơn xin mời các bạn xem link sau:

/Media/Default/Default/Tai%20lieu/cam%20ca%20cung%20ly%20xung%20vo%20dich.pdf

(CD)