banner_xuatban

Âm nhạc dân gian dân tộc Thái - Thanh Hóa

Xem trích đoạn


 

1. Khua luống - Phạ lươm (Sấm sét)

6. Cá sa - Suổi Muồng Mướng (Ngắm nhìn hoa)

2. Khua luống - Cǎm Quảng (Dùng trong đi sǎn)

7. Cá sa - Doọc Cỏ Boọc Mạy (Khen cây bông)

3. Khua luống - Loong Tiều (Dùng trong đám ma)

8. Múa Cá Sa

4. Khua luống - Tặp Xạc (Múa sạp)

9. Hát giao duyên - Nhuốm sǎng trụ (Nhắn nhủ người yêu)

5. Cá sa - Dục Boọc Mạy (Trồng cây bông)

10. Suổi Tày Táng - Hát khi đi đường (Hát khi đi đường)

(VCD)