bieu-dien

Viện Âm nhạc triển khai công tác sưu tầm, điền dã trong kế hoạch xây dựng Hồ sơ quốc gia “Then Tày, Nùng, Thái Việt Nam”

27-10-2016, 08:12

Thực hiện quyết định số 2703/QĐ-BVHTTDL ra ngày 12 tháng 8 năm 2015, Viện Âm nhạc đã phối hợp với các tỉnh Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Giang, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Điện Biên, Quảng Ninh lập kế hoạch triển khai xây dựng hồ sơ quốc gia “Then Tày, Nùng, Thái Việt Nam” đề nghị UNESCO đưa vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Sau gần bốn năm chuẩn bị, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Giang năm 2015, Viện Âm nhạc đã cử đoàn công tác điền dã thu âm, ghi hình hai nghi lễ Then của đồng bào Tày tại tỉnh Hà Giang. Cả hai nghi lễ Then đều được thực hiện bởi các ông/bà Then vẫn đang làm nghề và được biết đến rộng rãi trong cộng đồng người Tày.

Trích đoạn nghi lễ Then “Rước lễ vật từ cửa Thần lên Vua Hành Khiển” được thu âm, ghi hình tại nhà bà Then Hoàng Thị Tuyền ở thôn Cường Thịnh, xã Phương Tiến, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Trích đoạn Then này là một chặng đường Then có nhiều tình tiết và nghệ thuật biểu diễn Then xuất sắc với nội dung diễn tả đoàn quân Then dâng lễ vật lên các cửa: Thần linh, Phủ Thành Lâm và Vua Hành khiển. Đây là những cửa phủ quan trọng trong số nhiều chặng đường phải thực hiện trong mọi lễ Then.

Nghi lễ Then “Đưa cô dâu về trình tổ tiên” được thu âm, ghi hình tại nhà thầy Then Đỗ Trung Huyền ở thôn Minh Thắng, xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang. Lễ “Đưa cô dâu về trình tổ tiên” là một lễ thức quan trọng trong đời sống của người Tày. Với họ, khi con dâu về nhà chồng phải có lễ nhập khoăn (vía) của con dâu vào dòng tộc nhà chồng thì vợ chồng mới sống được với nhau bền vững, con dâu mới chính thức trở thành con cái của dòng tộc.

Sau khi hoàn tất việc thu âm ghi hình các nghi lễ Then, Viện Âm nhạc cũng đã tổ chức một buổi tọa đàm vào sáng 17 tháng 12 năm 2015, để tiếp thu các ý kiến đóng góp của các nghệ nhân và các nhà nghiên cứu, quản lý văn hóa tại địa phương nhằm thực hiện tốt công tác hậu kỳ cho việc xây dựng hồ sơ. Sau tỉnh Hà Giang, Viện Âm nhạc sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương còn lại triển khai công tác điền dã thu thập tư liệu để đảm bảo đúng yêu cầu, tiến độ đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề ra.

             NGUYỄN VƯƠNG HOÀNG

Thêm một trao đổi