anh vien chuan

Viện Âm nhạc tham dự hội nghị về thực hành di sản, kỷ niệm 20 năm công ước bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO

13-05-2024, 07:41

Ngày 29/11/2023, tại Nhà Văn hóa 3-2 ở thành phố Nam Định, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định phối hợp với Cục Di sản Văn hóa (Bộ VH, TT và DL) tổ chức Hội nghị thực hành di sản - kỷ niệm 20 năm Công ước Bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO (2003-2023); đánh giá hiệu quả thực hiện Công ước đối với thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt. Đến dự hội nghị có ông Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Nam Định; bà Lê Thị Thu Hiền, Cục trưởng Cục Di sản Văn hóa; cùng các Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy; Tường trực HĐND, UBND tỉnh Nam Định; lãnh đạo các sở, ban, ngành và các nghệ nhân tiêu biểu của 22 tỉnh, thành phố có thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ như thành phố Hồ Chí Minh, Thừa Thiên - Huế, Thái Bình, Thanh Hóa, Hưng Yên, Hải Phòng, Vĩnh Phúc...

Theo báo cáo của Cục Di sản Văn hóa (Bộ VH, TT và DL) tại Hội nghị, nhiều di sản văn hóa phi vật thể đã đóng góp những giá trị tích cực, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cộng đồng và trở thành những điểm đến thu hút du khách trong nước và quốc tế, tạo nên bản sắc, thương hiệu, dấu ấn riêng của các địa phương có di sản.

Kể từ ngày Việt Nam chính thức gia nhập Công ước, Viện Âm nhạc đã đảm nhận vai trò chủ trì thực hiện 05/15 bộ Hồ sơ về di sản văn hóa phi vật thể trình UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp và Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, lần lượt đó là: Hát Ca trù; Hát Xoan Phú Thọ; Đờn ca Tài tử Nam Bộ; Bài chòi Trung Bộ; Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái. Tham gia hội nghị lần này, Viện Âm nhạc đã đóng góp bài tham luận “Hát Ca trù - 14 năm nhìn lại” trình bày về những kết quả liên quan đến các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể này kể từ khi di sản được UNESCO ghi danh.


NGUYỄN THỦY TIÊN

Thêm một trao đổi