Sưu tầm âm nhạc trong lễ hội Sa-Yang-Va của người Chơ-ro tại thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai

29-08-2022, 14:07

Sa-Yang-Va là lễ hội tiêu biểu của người dân tộc Chơ-ro, được tổ chức trong khoảng tháng hai, tháng ba âm lịch hàng năm với mục đích tạ ơn Thần Lúa đã bảo vệ ruộng đồng và ban cho họ một vụ mùa bội thu. Theo những quan niệm truyền thống lâu đời, lễ hội cũng là dịp duy nhất trong năm, người Chơ-ro có thể sử dụng dàn cồng chiêng độc đáo của dân tộc mà không phải lo sợ các vị thần hay tổ tiên trách tội.

Đầu năm 2021, được sự hỗ trợ tạo điều kiện của Ủy ban Nhân dân Tp. Long Khánh; Phòng Dân tộc; Ủy ban Nhân dân phường Xuân Hòa, phường Bảo Vinh; Viện Âm nhạc đã thực hiện thành công đợt điền dã sưu tầm âm nhạc trong lễ hội Sa-Yang-Va và các sinh hoạt âm nhạc dân gian của người Chơ-ro tại Khu phố Ruộng Lớn - nơi tập trung sinh sống của phần đông người dân tộc Chơ-ro tại địa phương.
Trong đợt sưu tầm, Viện Âm nhạc đã ghi hình được hầu hết các giai đoạn theo trình tự của lễ hội; đồng thời thu thập được nhiều tài liệu, thông tin liên quan đến lễ hội từ các cá nhân tham gia trực tiếp hay gián tiếp vào việc chuẩn bị và tổ chức lễ hội như: Ông Đặng Thanh Hiếu (dân tộc Chơ-ro, Nguyên Trưởng phòng Dân tộc Tp. Long Khánh); Bà Thị Thành (dân tộc Chơ-ro, Đội trưởng Đội Cồng chiêng phường Bảo Vinh); Già làng Thổ Đực, Già làng Mai Văn Lượng, Già làng Thổ Mịt (dân tộc Chơ-ro ở Tp. Long Khánh)…
Từ những kết quả thu được, Viện Âm nhạc sẽ biên tập, hoàn thiện các sản phẩm khoa học và công nghệ, bao gồm: các tư liệu văn bản, tư liệu âm thanh, hình ảnh; bổ sung cho kho tư liệu của Viện, trở thành một trong những nguồn dữ liệu góp phần hỗ trợ thiết thực cho công tác bảo tồn vốn văn hóa truyền thống hiện đã bị mai một nhiều của cộng đồng người Chơ-ro ở Đồng Nai.

NGUYỄN VƯƠNG HOÀNG

Thêm một trao đổi