anh vien chuan

Nghiệm thu đề tài cơ sở: Tập hợp, phân loại và nhận diện nội dung các tư liệu liên quan đến âm nhạc xứ Thanh được lưu trữ tại Học Viện Âm nhạc Quốc Gia Việt Nam

04-01-2024, 09:06

Ngày 3/01/2024 tại Viện Âm nhạc đã diễn ra buổi nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở “Tập hợp, phân loại và nhận diện nội dung các tư liệu liên quan đến âm nhạc xứ Thanh được lưu trữ tại Học Viện Âm nhạc Quốc Gia Việt Nam” do Ths. Lương Thị Hồng Thắm làm chủ nhiệm đề tài.

Hội đồng nghiệm thu đề tài có 05 thành viên do TS. Phạm Minh Hương (Viện trưởng Viện Âm nhạc) làm chủ tịch hội đồng. Việc sưu tầm nghiên cứu về từng loại hình âm nhạc, nhạc cụ của các dân tộc ở xứ Thanh là việc làm cần thiết và rất có ý nghĩa trong việc bảo tồn, phát huy vốn âm nhạc quý báu của các dân tộc. Việc làm này đã được nhiều tác giả, nhiều đơn vị thực hiện với nhiều góc độ tiếp cận và nhiều phương phức sưu tầm nghiên cứu khác nhau. Có thể nói, đây là những công trình sưu tầm, nghiên cứu rất có giá trị, nhưng để có được một bức tranh toàn cảnh về âm nhạc Xứ Thanh thì cần phải có những công trình nghiên cứu tổng hợp, hệ thống, phân loại tư liệu và nhận diện những nội dung đã được tác giả đi trước thực hiện. Vì vậy, việc  Tập hợp, phân loại và nhận diện nội dung các tư liệu liên quan đến âm nhạc xứ Thanh được lưu trữ tại Học Viện Âm nhạc Quốc Gia Việt Nam là đề tài có ý nghĩa thiết thực trong việc bảo tồn, phát huy vốn âm nhạc cổ truyền của các dân tộc ở Xứ Thanh.

Buổi nghiệm thu đề tài đã diễn ra tốt đẹp, đây là một trong những hoạt động khoa học của Viện tổ chức nhằm tạo ra những diễn đàn khoa học cho các các bộ, nhân viên của Viện có cơ hội trao đổi, học hỏi. Sau buổi nghiệm thu này, Viện Âm nhạc cũng mong muốn sẽ có nhiều những hoạt động khoa học bổ ích hơn nữa, là “sổ tay” địa chỉ  cho các nhà khoa học trong nước và quốc tế tìm đến.

Ảnh nghiệm thu

 

 

Thêm một trao đổi