bieu-dien

Kết quả đánh giá, nghiệm thu đề tài cấp quốc gia thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia, giai đoạn 2016-2020 do Viện Âm nhạc chủ trì thực hiện

03-08-2020, 08:32

Ngày 25/06/2020, thực hiện Quyết định số 225/QĐ-UBDT, Ủy ban Dân tộc đã thành lập Hội đồng đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia, giai đoạn 2016-2020, cho đề tài: “Những giải pháp cấp bách nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản âm nhạc cổ truyền của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam, mã số CTDT.29.17/16-20” do Viện Âm nhạc chủ trì thực hiện.


Ảnh: Danh Long 

Các thành viên tham gia hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài gồm có

Chủ tịch Hội đồng: PGS.TS. Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Phó chủ tịch Hội đồng: PGS.TS. Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Hội nhạc sĩ Việt Nam; Phản biện 1: GS.TS. Lê Hồng Lý - nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu Văn hóa, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam; Phản biện 2: PGS.TS. Lê Văn Toàn - Ủy viên Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia, nguyên Giám đốc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam và các Ủy viên: PGS.TS. Phạm Quang Hoan; TS. Từ Mạnh Lương; TS. Hoàng Thị Lề; TS.Trần Hữu Sơn và bà Bế Thị Hồng Vân - Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách Dân tộc.

Trong buổi nghiệm thu, Hội đồng đánh giá đây là đề tài lớn đầu tiên đi sâu vào mảng tư vấn chính sách dành cho lĩnh vực âm nhạc cổ truyền của các dân tộc thiểu số với mục tiêu bảo tồn, phát huy kịp thời những giá trị di sản âm nhạc cổ truyền của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam. Đây là vấn đề hết sức cần thiết trong bối cảnh phát triển của đất nước ta hiện nay. Các sản phẩm của đề tài đạt chất lượng, có tính thực tiễn và có thể ứng dụng được ở nhiều hoạt động như: nghiên cứu, đào tạo, tuyên truyền nâng cao ý thức cộng đồng… với nhiều cấp độ khác nhau: từ Trung Ương đến các địa phương. Đặc biệt là cuốn sách: “Thực trạng và giải pháp cấp bách nhằm bảo tồn và phát huy di sản âm nhạc cổ truyền của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam” được cho là sản phẩm có giá trị khoa học, mang tính cập nhật, chính xác dành cho những người quan tâm tới lĩnh vực Âm nhạc Dân tộc.


Ảnh: Danh Long

Kết thúc buổi đánh giá, nghiệm thu, Chủ tịch Hội đồng - PGS.TS. Tạ Quang Đông, thay mặt các thành viên chúc mừng nhóm tác giả và cơ quan chủ trì đã hoàn thành đề tài cấp Nhà nước. Ông cũng mong muốn Viện Âm nhạc tiếp tục phát huy các thế mạnh chuyên môn của Viện, đẩy mạnh việc số hóa các tài liệu, dữ liệu đã sưu tầm trước đây như gợi ý của một số thành viên Hội đồng; đồng thời nghiên cứu để xây dựng và thực hiện các Đề án hỗ trợ đào tạo, truyền dạy, phục dựng… âm nhạc cổ truyền, phát huy tối đa giá trị của những tài liệu, tư liệu đang sẵn có tại Viện Âm nhạc.

Nguyễn Vương Hoàng- Nguyễn Hồng Lan

Thêm một trao đổi