bieu-dien

Liên hoan Ca trù toàn quốc năm 2014

23-04-2019, 07:11

Từ ngày 25-29/8/2014 tại Hà Nội. Viện Âm nhạc là cơ quan chủ trì sẽ phối hợp cùng với Cục Di sản văn hóa và các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch của 15 tỉnh thành có di sản Ca trù tổ chức sự kiện này.

 Liên hoan Ca trù toàn quốc năm 2014 dự kiến được tổ chức từ ngày 25-29/8/2014 tại Hà Nội. Viện Âm nhạc (thuộc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam) là cơ quan chủ trì sẽ phối hợp cùng với Cục Di sản văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), và các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch của 15 tỉnh thành có di sản Ca trù tổ chức sự kiện này.

Liên hoan Ca trù toàn quốc năm 2014 được tổ chức nhằm mục đích tuyên truyền, quảng bá kết quả phục hưng nghệ thuật Ca trù trong 5 năm, giai đoạn 2010 - 2014. Đây là dịp các giá trị di sản Ca trù có thể được kết nối với công chúng hiện đại; khích lệ lớp các “Nghệ sĩ Ca trù trẻ” - những người đã vượt lên trên mọi khó khăn, thách thức để học hỏi, nắm bắt và trình diễn Ca trù, giúp cho Ca trù tiếp tục được gìn giữ, lưu truyền và ngày càng lan tỏa rộng khắp trong đời sống cộng đồng, xã hội.

Liên hoan Ca trù toàn quốc năm 2014 cũng là dịp để di sản Ca trù Việt Nam khẳng định rằng đã vượt qua được tình trạng “Cần được bảo vệ khẩn cấp” và đề xuất với UNESCO chuyển Ca trù từ danh sách “Di sản Văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp” sang danh sách “Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại”. Bên cạnh đó, Liên hoan Ca trù toàn quốc năm 2014 còn là tiền đề để các nhà quản lý văn hóa tìm ra định hướng khả thi nhất cho công tác bảo tồn di sản này trong những năm sắp tới.

NGUYỄN THỦY TIÊN

Thêm một trao đổi