anh vien chuan

Chùm ảnh Hội thảo khoa học kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhạc sĩ Đỗ Nhuận

29-12-2022, 13:19

Hội thảo khoa học “Đỗ Nhuận – Âm thanh cuộc đời” nằm trong chuỗi hoạt động nhân dịp kỷ niệm 65 năm thành lập Hội Nhạc sĩ Việt Nam và 100 năm ngày sinh nhạc sĩ Đỗ Nhuận được Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức vào sáng 25 tháng 9 năm 2022 tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam. Sau đây là một số hình ảnh trong Hội thảo:

 

                                                                                                                                                                        Tác giả: 

Nguyễn Thị Minh Châu - Trần Công Thủy

Để xem được đầy đủ hơn xin mời quý độc giả truy cập link sau: https://hoinhacsi.vn/chum-anh-hoi-thao-khoa-hoc-ky-niem-100-nam-ngay-sinh-nhac-si-do-nhuan

Thêm một trao đổi