Dân tộc Xơ Đăng (nhóm M'nâm) - Kon Tum

16-11-2022, 12:30

Hòa tấu chiêng: Ká mo neu (Ăn lúa mới)
Biểu diễn: Tập thể nam nữ
Dân tộc Xơ Đăng (nhóm M'nâm), xã Đăk Long, huyện Kon Plong, Kon Tum

Để xem được đầy đủ  hơn xin mời các bạn xem link sau: https://vienamnhac.vn/xuat-ban/%C4%91ia-nhac/am-nhac-dan-gian-cac-dan-toc-tinh-kon-tum

Thêm một trao đổi