Dân tộc Thái - Sơn La

09-11-2022, 15:38

Độc tấu Kén pé (Khèn bè): Tiếng khèn gọi bạn
Biểu diễn: Lừ Hồng Xưa
Dân tộc Thái (nhánh Thái đen), xã Chiềng Khoi, huyện Yên Châu, Sơn La

Để xem được đầy đủ  hơn xin mời các bạn xem link sau: https://vienamnhac.vn/xuat-ban/%C4%91ia-nhac/am-nhac-dan-gian-cac-dan-toc-tinh-tinh-son-la

Thêm một trao đổi