Dân tộc Khmer - Sóc Trăng

02-11-2022, 08:34

Hát trong đám cưới: Srây on (nàng On)
Biểu diễn: Tập thể nghệ nhân
Dân tộc Khmer, xã Vĩnh Phước, huyện Vĩnh Châu, Sóc Trăng

Để xem được đầy đủ  hơn xin mời các bạn xem link sau: https://vienamnhac.vn/xuat-ban/%C4%91ia-nhac/am-nhac-dan-gian-dan-toc-khmer-tinh-soc-trang

Thêm một trao đổi