Dân tộc Khmer - An Giang

02-11-2022, 09:22

Nhạc hát Dì kê: Ka rê Suool sa
Biểu diễn: Neáng Kunh Thia hát cùng dàn nhạc
Dân tộc Khmer, xã Ô Lâm, huyện Tri Tôn, An Giang

Để xem được đầy đủ  hơn xin mời các bạn xem link sau: https://vienamnhac.vn/xuat-ban/%C4%91ia-nhac/am-nhac-dan-gian-toc-khmer-tinh-an-giang

Thêm một trao đổi