Dân tộc Giáy - Lào Cai

11-11-2022, 16:45

Độc tấu Sáo lưỡi bài: Tỏ tình
Biểu diễn: Hoàng Thị Loan
Dân tộc Giáy, huyện Sa Pa - Lào Cai

Để xem được đầy đủ  hơn xin mời các bạn xem link sau: https://vienamnhac.vn/xuat-ban/%C4%91ia-nhac/am-nhac-dan-gian-cac-dan-toc-tinh-lao-cai-hoa-binh

Thêm một trao đổi