Nhạc cụ

 • Đing Tác Ta - Họ hơi
  Đing Tác Ta, tên gọi một loại nhạc cụ khá phổ biến của dân tộc Êđê. Được xếp vào nhạc cụ họ hơi...
 • T'rưng - Họ tự thân vang
  T'rưng là nhạc cụ của người Giarai. Tộc người này sống tập trung ở tỉnh GiaLai, KonTum, Đaklắc...
 • Mõ làng - Họ tự thân vang
  Mõ là nhạc cụ tự họ thân vang, chi gõ của dân tộc Việt. Mõ làm bằng củ tre đực, hình bán nguyệt...
 • Trống đế - Họ màng rung
  Âm thanh Trống Đế nghe vui, cao, lảnh lót, hơi đanh nhưng gọn tiếng. Người ta đánh vào nhiều vị trí khác nhau...
 • Hơ gơr - Họ màng rung
  Hơgơr là tên gọi một loại trống lớn, không định âm của đồng bào Êđê. Hơgơr có dáng hình trụ hơi phình giữa. Khi chế tác...
 • Blơng Bơng - Họ màng rung
  Blơng Bơng là loại trống không định âm, họ màng rung, chi rung lắc của dân tộc Chǎm tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận...