Nhạc cụ

 • Abel - Họ dây
  Abel - nhạc cụ họ dây, chi cung kéo của dân tộc Cơ Tu, là nhạc cụ dành cho nam giới sử dụng để đệm cho hát trong sinh hoạt thường ngày...
 • Xi-u - Họ hơi
  Xi-u là nhạc cụ họ hơi, chi dǎm kép của dân tộc H'mông, một dân tộc sống ở vùng núi phía Bắc Việt Nam...
 • Tiêu - Họ hơi
  Tiêu tham gia trong dàn nhạc tài tử, ban nhạc tang lễ, phường bát âm, dàn nhạc sân khấu chèo, tuồng...
 • Sáo trúc - Họ hơi
  Sáo trúc là tên gọi một nhạc cụ họ hơi, chi hơi vòm của dân tộc Việt. Đặc biệt rất được phổ biến ở vùng nông thôn Việt Nam...
 • Đàn Bầu - Họ dây
  Đàn Bầu có tên chữ là Độc Huyền Cầm, là nhạc cụ họ dây chi gẩy của dân tộc Việt. Đàn có hai loại là đàn thân tre và đàn hộp gỗ...
 • Đàn Đáy - Họ dây
  Đàn Đáy thuộc họ dây chi gẩy là nhạc cụ của người Việt. Vì đàn không có đáy, nên có tên chữ là Vô đề cầm...
 • Đàn Nhị - Họ dây
  Đàn Nhị còn có tên gọi khác là Cò Líu, Cò Lòn hoặc Nhị Líu, Nhị Lòn, là nhạc khí dây, chi kéo cung vĩ...
 • Pí Sên - Họ hơi
  Pí Sên là nhạc cụ họ hơi, chi lưỡi gà rung tự do của dân tộc Thái - tỉnh Sơn La. Pí Sên được làm từ 1 ống nứa có chiều dài...
 • Ala - Họ hơi
  Sáo Ala có 3 lỗ bấm. Khi thổi người ta ngậm toàn bộ miếng thổi, hơi từ miệng thổi ra sẽ làm rung lưỡi gà, làm chuyển động cột không...