Ưng Quái - Họ hơi

03-06-2016, 12:19


Ưng Quái - nhạc cụ họ hơi, chi lưỡi gà rung tự do, là nhạc cụ độc tấu dùng trong sinh hoạt thường ngày của dân tộc Cơtu.


Ưng Quái được làm bằng một mảnh đồng dát mỏng hình chiếc lá tre dài 8 cm, ở giữa mảnh đồng người ta cắt rời hai đường chéo tạo thành một hình tam giác (cạnh đáy vẫn dính vào thân đàn) làm lưỡi gà. Khi sử dụng người chơi đàn đặt hờ đàn vào giữa hai môi, dùng ngón tày bật vào đầu đàn làm rung bộ phận tam giác tạo ra các âm thanh vang lên trong khoang miệng.


 

Thêm một trao đổi