Bỉ đôi - Họ hơi

05-03-2016, 07:34

 

Là nhạc cụ họ hơi chi dǎm kép của dân tộc Mường.



Bỉ Đôi gồm hai ống nứa hoặc trúc nghép vào nhau, dài 27,5 cm, đường kính 0,5 cm. Trên thân ống khoét 7 lỗ bấm trên, 1 lỗ bấm dưới. Khi thổi hai ống phát ra đồng âm. Bỉ Đôi là nhạc cụ dùng trong tang ma, cúng lễ và trong sinh hoạt đời thường.

 

 

Thêm một trao đổi