Đing jơng (Đing téc) - Họ hơi

09-06-2016, 07:03

Là nhạc cụ họ hơi, chi hơi lùa của dân tộc Gia Rai.Đing jơng gồm 13 ống nứa (hai đầu thông nhau) dài từ 23 - 119 cm, đường kính 1,9 cm. Các ống nứa được bó lại với nhau thành 3 hàng xắp xếp theo thứ tự từ ngắn đến dài. Là nhạc cụ dành cho nữ giới. Âm thanh Đing jơng nghe mờ ảo, thì thầm, nhè nhẹ như gió thoảng bởi cách đẩy hơi lướt trên các miệng ống.

Thêm một trao đổi