Nét truyền thống trong âm nhạc

31-07-2020, 12:49

Một vài hình ảnh truyền thống của âm nhạc Việt Nam

Ảnh

1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg