Sinh hoạt âm nhạc dân gian truyền thống của người Mường ở Hòa Bình

19-10-2022, 06:09


Nghệ nhân Hoà Bình độc tấu Ống ôi


Hoà tấu nhạc cụ Dân tộc Mường


trống Mo cau


bé gái Bùi Kim Oong choi Pòong păng


Nghệ nhân Bùi văn Tiến xóm Ải xã phong phú huyện Tân Lạc, tỉnh Hoà Bình

Thêm một trao đổi