Một số hình ảnh liên hoan âm nhạc các dân tộc tại Sơn La năm 1997

31-10-2022, 15:41


Nghệ nhân thổi Pí tăm lay, dân tộc Thái ở Sơn La


Sáo ngang dân tộc Thái


Khèn Thái của  dân tộc Thái Đen


Trống Dô của dân tộc Dao đen


Nghệ nhân Toòng Thị Nho sinh năm 1955 -  dân tộc : Khơ mú thổi Pí tót ở Mường Pồn, Điện Biên, Lai Châu.


Khèn Mông của Giàng Dúng Xài, dân tộc Mông

Thêm một trao đổi