Hỏi đáp

  • Câu hỏi : Nếu muốn tìm lại thông tin cũ, tôi phải làm gì?

    Trả lời:

    Quý độc giả có thể tra cứu lại thông tin đã đăng bằng cách nhập từ khoá của nội dung cần tìm vào phần “Tìm kiếm” ở góc trên cùng bên phải.

  • Câu hỏi : Tôi có thể đóng góp ý kiến về các vấn đề quan tâm ở đâu?

    Trả lời:

    Dưới các bài trọng tâm, chúng tôi đều để một form phản hồi để Quý độc giả có thể nêu ý kiến

Thêm một trao đổi