Quá trình hoạt động

Một số kế hoạch và nội dung hoạt động cụ thể  trong 10 năm tới của Viện Âm nhạc

 

 

 

Hoạt động chuyên môn khoa học

Tiếp tục thực hiện dự án Hỗ trợ văn hoá Việt Nam vì sự phát triển bền vững 2005-2009 Viện đã ký kết hợp tác với các đối tác Thuỵ Điển.

Trong thời gian tới, Viện Âm nhạc cần tiếp tục phát huy các thành quả đã đạt được, hướng tới những mục tiêu mới, phát triển toàn diện trên mọi phương diện, mọi lĩnh vực hoạt động khoa học của Viện trong tương lai.

Tổ chức sưu tầm, phân loại, đánh giá, tổng kết hệ thống kho tư liệu đã có về âm nhạc dân gian và nghệ thuật biểu diễn truyền thống Việt Nam.

Tổ chức sưu tầm, nghiên cứu, phục hồi, truyền dạy… nghệ thuật Ca trù tại 17 tỉnh thành có truyền thống sinh hoạt Ca trù.

Hoàn thiện bộ Hồ sơ quốc gia Hát Ca trù người Việt trình UNESCO công nhận là kiệt tác di sản văn hoá truyền khẩu và phi vật thể của nhân loại.

Hoàn thiện từng bước nội dung Ngân hàng dữ liệu Âm nhạc dân gian và nghệ thuật biểu diễn truyền thống Việt Nam nhằm sớm đáp ứng nhu cầu khai thác, sử dụng của xã hội.

Hoàn thành đề tài nghiên cứu Cấu trúc bài bản một số thể loại dân ca vùng châu thổ sông Hồng. Đây là công trình nghiên cứu lý thuyết đầu tiên về âm nhạc truyền thống người Việt vùng châu thổ sông Hồng. Là đề tài trọng điểm cấp Bộ thực hiện trong 3 năm 2005-2007, công trình này hoàn thành sẽ là một bổ sung lớn về lý thuyết âm nhạc dân gian truyền thống người Việt.

Mở rộng liên kết sưu tầm, nghiên cứu âm nhạc dân gian và nghệ thuật biểu diễn truyền thống Việt Nam với các nước láng giềng gần như Trung Quốc, Lào, Campuchia v.v…

 

Xuất bản phẩm

Chuyển đổi Thông báo khoa học thành Tạp chí Nghiên cứu Âm nhạc.

Xuất bản các đầu sách âm nhạc Việt Nam và âm nhạc thế giới: Bài bản một số thể loại dân ca châu thổ sông Hồng; Cấu trúc dân ca châu thổ sông Hồng; Âm nhạc Việt Nam, Tác giả - tác phẩm; Những tác phẩm giao hưởng và thính phòng Việt Nam; Những tác phẩm hợp xướng Việt Nam; Những tìm hiểu về âm nhạc sân khấu Việt Nam; Vấn đề âm nhạc trong điện ảnh Việt Nam; Thuật ngữ âm nhạc; Từ điển âm nhạc, v.v…

Tái bản các đầu sách phù hợp, cần thiết, phục vụ kịp những đòi hỏi của đối tượng âm nhạc toàn xã hội.

Viện đã, đang và sẽ sưu tầm âm nhạc dân gian truyền thống ở khắp mọi miền đất nước nhằm bảo tồn, quảng bá tốt di sản văn hoá phi vật thể của 54 thành phần dân tộc Việt Nam. Những năm qua, hơn 50 sản phẩm CD, VCD, DVD đã được phát hành, Viện sẽ tiếp tục sản xuất mới nhiều chương trình âm nhạc và nghệ thuật biểu diễn dân gian có chất lượng cao trong thời gian tới.

 

Giáo dục Đào tạo

Đề nghị Nhà nước, Bộ Văn hoá – Thông tin, Bộ Giáo dục đào tạo cho phép Viện Âm nhạc - Nhạc viện Hà Nội mở khoa đào tạo sau đại học về chuyên ngành Âm nhạc học và Dân tộc nhạc học bên cạnh việc xây dựng, mở rộng, hoàn thiện cơ cấu tổ chức Viện Âm nhạc mới nhằm góp phần duy trì, phát huy, phát triển phù hợp với đòi hỏi chung của nền âm nhạc Việt Nam trong tình hình mới.

 

Cơ cấu tổ chức và các lĩnh vực  khác

Mở rộng và hoàn chỉnh cơ cấu tổ chức mới của Viện Âm nhạc.

Đề ra các nhiệm vụ, chức năng, nội dung hoạt động phù hợp cho các Phòng, Ban, Trung tâm trong cơ cấu mới của Viện, phù hợp hiện tại và tương lai.

Hoàn thiện nhân sự cơ hữu và các nhà khoa học phụ trách từng mảng nội dung công tác.

Mở rộng các lĩnh vực nghiên cứu, kết hợp chặt chẽ nghiên cứu lý thuyết với nghiên cứu ứng dụng phù hợp nhu cầu thiết thực của đời sống xã hội trong từng giai đoạn cụ thể.

Củng cố, xây dựng một Viên Âm nhạc có vị thế trong khu vực và quốc tế.

Xây dựng hệ thống công nghệ tin học khép kín phục vụ cho các mặt hoạt động đối nội - đối ngoại, chuyên môn – tài chính v.v… của Viện

Để bày tỏ lòng biết ơn, để xứng với sự quan tâm, tin tưởng và đầu tư của Đảng, Nhà nước, của nhân dân và Bộ Văn hoá – Thông tin đã dành cho Viện Âm nhạc - Nhạc viện Hà Nội cơ sở hạ tầng mới, các trang thiết bị hiện đại, lãnh đạo, cán bộ, nhân viên và toàn thể các cộng tác viên Viện Âm nhạc nhận thức sâu sắc, đây là một vinh dự lớn, là nguồn động viên lớn đồng thời cũng là một trách nhiệm mới nặng nề nhưng rất vẻ vang mà Viện được giao phó. Trước trách nhiệm đó, đòi hỏi toàn Viện phải luôn nỗ lực phấn đâu, không ngừng nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn, nâng cao phẩm chất người cán bộ văn hoá thời kỳ đổi mới, phải biết đổi mới lề lối làm việc cho phù hợp yêu cầu, tiêu chí lao động khoa học trong thời kỳ phát triển kinh tế tri thức để ngày càng đáp ứng tốt hơn, kịp thời hơn những đòi hỏi của nhân dân, của đất nước ở thế kỷ XXI.

 

 Phác thảo cơ cấu tổ chức Viện Âm nhạc tương lai

 Tại cơ sở làm việc mới của Viện Âm nhạc (Mỹ Đình), hệ thống cơ cấu tổ chức dự kiến sẽ có 19 phòng chức năng, 4 ban và 9 trung tâm:

 

Các phòng chức năng

1. Phòng Sưu tầm - Điền dã

2. Phòng Nghiên cứu Âm nhạc truyền thống các dân tộc Việt Nam

3. Phòng Nghiên cứu Âm nhạc Ấn Độ - Nam Á

4. Phòng Nghiên cứu Âm nhạc Trung Quốc và Đông Bắc Á

5. Phòng Nghiên cứu Âm nhạc Đông Nam Á

6. Phòng Nghiên cứu Âm nhạc dân gian các châu lục khác

7. Phòng Nghiên cứu Âm nhạc phương Tây

9. Phòng Nghiên cứu Âm nhạc Jazz - giải trí (Pop, Rock,Rap, Hip-hop…)

10. Phòng Trưng bày Nhạc cụ các dân tộc VN

11. Phòng Thông tin khoa học, Âm nhạc và đời sống

12. Phòng Xuất bản

13. Phòng Tư liệu

14. Thư viên

15. Phòng Thu thanh (Audio studio)

16. Phòng Ghi hình (Video studio)

17. Phòng Quản lý Ngân hàng dữ liệu ÂNDG và NTBDTT Việt Nam

18. Phòng Hành chính - Quản trị

19. Phòng Kế hoạch – Tài vụ

20. Phòng Tổng hợp - Đối ngoại

 

Các ban

1. Ban Nghiên cứu thể nghiệm Âm nhạc và đời sống

2. Ban Phê bình và tiếp cận đời sống âm nhạc

3. Ban phục hồi và truyền bá Âm nhạc dân gian các dân tộc Việt Nam

4. Ban Tổ chức biểu diễn Âm nhạc dân gian và Nghệ thuật biểu diễn các dân tộc ViệtNam

 

Các Trung tâm

1. Trung tâm Tuyên truyền - Quảng bá ÂNDG và NTBD các dân tộc VN

2. Trung tâm sản xuất tư liệu nghe nhìn và băng đĩa VÂN

3. Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục học âm nhạc

4. Trung tâm Công nghệ âm nhạc (Music technology)

5. Trung tâm Nghiên cứu Tâm lý học âm nhạc

6. Trung tâm Nghiên cứu Mỹ học âm nhạc

7. Trung tâm Đào tạo âm nhạc dân tộc sau đại học

8. Trung tâm nghiên cứu và sản xuất nhạc cụ dân tộc

9. Trung tâm Thông tin - Điện tử

 

 
Địa chỉ của Viện Âm nhạc

* Khu CC2 – Khu Đô thị mới Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội

Tel: (84-4) 7854880; 7854881

* Fax: (84-4) 7854881; 8434953 

* Email:   
Vim@vienamnhac.vn
* Website: http://www.vienamnhac.vn; vienamnhac.org